kok官方体育app下载

产品中心

PRODUCT CENTER
产品中心

首页 > 产品中心 > 料箱机器人

体育Z-50S周转箱机器人
体育Z-50S周转箱机器人
体育Z-50S周转箱机器人
体育Z-50S周转箱机器人

体育Z-50S周转箱机器人


1.平台调度系统,超强计算能力
智慧交通管控,具备多场景多车辆调度能力
稳定高效的导航模式,多路径实时规划,全面监控车辆运行

2.安全高效、运维便捷
模块化设计,雷达避障功能,安全触边结构
按需部署,实施周期短,成本低

3.更大存储空间
可同时容纳并搬运多个料箱
详情


Z-50S产品参数


                                                                                                                                                                                                   ☆ 可定制

询价
上一个:暂无
下一个:暂无
相关产品
暂无相关产品
+34DCOBf6j6OYOytgMi1kUZs20Bx5lcTB+8OFhoHatzFVyhNo9yprVrZJFul8D/A9Dokt8Mj/9a5GDEma0IfOud4SqU7qUG9014Uq7YJg1//b31znI04eJbp8ApVjjODrhomygt13adNTWfYPDEYqUp4aZ8M4BCo2D65vW4c6hsQpq5CLHbSFSxdaLhZ1+ODowt15vxyzMZ1+zsPAdi6VlqCH4oA/c+Ntfa186kFIiJxC6i+90/++w==